COVID-19

Skive Friplejehjem

Information vedr. Covid-19

Den 6. november 2020

Kære pårørende og beboere på Skive Friplejehjem


Styrelsen for Patientsikkerhed har d.05.11.2020 påbudt kommunalbestyrelsen i Skive Kommune omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19.

 

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i Skive Kommune pr. den 5. november 2020 er 78,6 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Desuden er der lagt vægt på, at der er mistænkt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, der er beliggende i kommunen, og at minkbesætningerne ikke er slået ned. Besøgsrestriktionerne vil blive revurderet senest den 5. december 2020.

 

Det er en svær situation for os alle, og særligt for beboerne og deres pårørende. Vi kan forsikre jer alle om, at vi arbejder på højtryk for at håndtere situationen og sikre, at vores beboere fortsat kan opholde sig trygt i deres hjem. I denne forbindelse efterlever vi naturligvis retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Af hensyn til sikkerheden for beboere, medarbejdere og pårørende, er retningslinjen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at:

 

1) besøg på indendørs arealer kun kan ske, hvis

  1. a) besøget sker i en kritisk situation, eller
  2. b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren, og

 

2) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1), skal foregå på udendørs arealer eller i havestuen efter forudgående aftale.

 

Situationen er en klar påmindelse om, at Coronavirus fortsat har sit greb om samfundet, og at vi fortsat i fællesskab må gøre en indsats for at holde smittetrykket nede.

 

Vi har derfor brug for jeres forståelse og velvilje til at efterleve de skærpede forholdsregler og huske på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger, hvis vi skal passe på vores beboere på plejecentrene i Skive Kommune.

 

Tak for jeres forståelse og for at I hjælper med til at passe på jer selv og hinanden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Elsebeth, Rikke eller en af de øvrige medarbejdere.


Med venlig hilsen

 

Elsebeth Hummelgaard

Leder, Skive Friplejehjem

KONTAKT OS

Vores hovednummer:

Telefon:  2324 9229

Leder: Lone Sandahl Løndal

Email: lsl@skivefriplejehjem.dk

Telefon:  3062 9438 / 3022 7923

Pedel: Ejner Petersen

Telefon: 2238 8814

GPS koordinater:

56°33'00.0"N 9°04'01.2"E

56.550000, 9.067000

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes