COVID-19

Information vedr. Covid-19

Kære beboere og pårørende på Skive Friplejehjem.

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 9.2.2021 påbudt kommunalbestyrelsen i Skive Kommune at ophæve de midlertidige besøgsrestriktioner.

Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at det er oplyst, at der ikke er nogen beboere eller ansatte på plejecentrene, der er syge med Coronavirussygdom 2019 (Covid-19). Endvidere er der lagt vægt på, at der i den seneste uge i Skive Kommune er konstateret 17,5 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere, og at det er vurderet, at der ikke er tendens til samfundssmitte.

Vi glæder os meget over beslutningen og til at åbne op for besøg igen.

Besøg skal dog fortsat gennemføres på en forsvarlig måde. I denne forbindelse efterlever vi naturligvis retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen i henhold til at forebygge smittespredning. Af hensyn til sikkerheden for beboere, medarbejdere og pårørende, er retningslinjerne, at besøgende:

 

  • Besøgende anvender ansigtsværnermidler. Ved besøg i borgerens bolig anbefales det, at besøgende bruger ansigtsværnemidler ved tæt kontakt.
  • Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
  • Der holdes 2 meters afstand mellem borger besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
  • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
  • Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi borgeren har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten

 

Tak for jeres forståelse og for at I hjælper med til at passe på jer selv og hinanden. Ved spørgsmål kan i rette henvendelse til undertegnede

Med venlig hilsen

Lone Sandahl

11-02-2021.