Ide & Værdigrundlag

Hvad er et Friplejehjem?


Skive Friplejehjem er en selvejende institution med egen bestyrelse...
...det vil sige, at vi driver et plejehjem, som I kender det, men er ikke en kommunal institution. Et friplejehjem leverer den samme kerneydelse som et kommunalt plejehjem, altså pleje og omsorg til de borgere, der har brug for hel eller delvis hjælp i hverdagen.

Vore beboere kan være tildelt en plejebolig af forskellige årsager, men ens for alle er, at de har et vist plejebehov og har brug for hjælp som hører under service- og sundhedsloven. Som friplejehjem er vi ligeså forpligtiget til at leve op til disse lovgivninger, som på et kommunalt plejehjem og vi skal mindst have den samme kvalitetsstandard med ind i opgaverne, som er politisk bestemt. 


Da vi er en selvejende institution, er den daglige drift og beslutninger lagt i hænderne på en leder, som sammen med bestyrelse og medarbejdere i fællesskab sætter ord og handling på de visioner, som er kendetegnende for vores hjem.

Vi har en frihed til at træffe egne beslutninger, så længe vi tager hensyn til krav og standarder.

Værdigrundlag m.m. for Skive Friplejehjem


  • Skive Friplejehjem skal være et plejehjem i særklasse.
  • Skive Friplejehjem er funderet på Grundtvig-Koldske livsgrundlag.
  • Ligeværdighed og respekt for beboernes ønsker i hverdagen og for det liv, de har levet, og den måde de ønsker at leve på nu. 
  • Kvalitet – pleje og omsorg af høj standard – hver beboer har en fast kontaktperson.
  • Beboere, pårørende og personale indgår i et ligeværdigt samarbejde om at give beboerne de bedst mulige levevilkår.
  • Alle medarbejdere arbejder og samarbejder som en selvfølge på tværs af faggrænser og andre skel.
  • Alle medarbejdere er nærværende og mestrer en god kommunikation.
  • Anerkender hinandens forskellighed i meninger og holdninger og sammen finde den bedste løsning.
  • Alle beboere på Skive Friplejehjem skal have mulighed for at leve længst mulig i egen tilværelse.