Nyhedsbrev januar 2021

Skive Friplejehjem. Nyhedsbrev Januar 2021.

 

Til beboer og pårørende.

Julen har vi lagt bag os og vi har nu taget hul på et nyt år. Vi skal i det nye år hjælpe hinanden med fortsat, at udvikle Skive Friplejehjem i forhold til de værdier som hjemmet står på.

 

Vi arbejder systematisk med at organiserer plejen, m.h.på at alle beboer får det tilbud, de har brug for. Vi ved, det betyder meget for de fleste, det overvejende er de samme personer, der hjælper dem, og derfor vil vi i januar tildele alle beboer en kontaktperson. Derudover laver vi arbejdsfordelingen, således at det bliver, de samme der hjælper den enkelte i den udstrækning, det lader sig gøre.

 

I januar måned starter vi op med beboermøder, alle beboer der ønsker at deltage samles i opholdsstuen og vi kan snakke om de ting beboerne ønsker at drøfte. Mødet i januar afholdes den 18/1 kl. 14.30 vi skal have kaffe og kage. På mødet den 18/1 vil vi gerne drøfte, hvilke aktiviteter beboerne ønsker vi skal afprøve.

 

Vi arbejder med at udvikle kommunikationen, og planlægger opfølgningssamtaler med alle beboer og deres pårørende i februar måned. Der vil vi samle op på, hvordan det går og planlægge, hvordan vi fremadrettet i samarbejde hjælper beboerne bedst.

Derudover vil jeg gerne have mulighed for at kommunikerer med pårørende på mail og via vores hjemmeside.

 

Med udgangen af januar har Rikke desværre valgt at stoppe som sygeplejerske her på plejehjemmet, vi siger Rikke tak for den kæmpe indsats hun har gjort. Og vi ønsker Rikke held og lykke fremover.

Ida som har været vikar har også valgt at stoppe og vi siger Ida tak for den tid, hun har været på plejehjemmet og god vind fremover.

Første januar kunne vi byde Lene, der er sygehjælper velkommen,

Til februar er vi så heldige, at vi kan sige velkommen til

Karina der er sygeplejerske

Pia der er social og sundhedsassistent

Lene der er social og sundhedsassistent

Jeg håber i alle vil tage godt imod de nye, så de hurtigt kan finde sig godt tilrette på Skive Friplejehjem.

 

Den 8. januar blev både beboer og personale vaccineret, og det gik utrolig godt. Men selv om vi er vaccineret, skal vi fortsætte med restriktioner, tre besøgende til hver beboer og kun besøg i lejlighederne. Der skal være fokus på hygiejne, afstand og masker.

Så længe der er restriktioner, må vi søge at underholde os selv, men vi kan godt begynde ar tænke på, hvad vi kunne tænke os, når det igen bliver muligt at inviterer folk ind på plejehjemmet.

Vi har en meget aktiv støtteforening, som gerne vil byde ind med noget.

Jeg har søgt om motionscykel, stolecykel og redskaber til stolegymnastik. Så håber jeg på vi får noget af det, så alle kan holde sig i form

Til jul donerede støtteforeningen juletræer ude og inde, julepynt, ghettoblaster, cd og mange dvder. Hvilke jeg gerne her vil takke for.