Støtteforeningen

Støtteforeningen


- giver dagligdagen indhold og værdi

Lene Kragh

Formand

Mail: lenekragh48@gmail.com

Mobil: 4068 3112

 

Poul Erik Jørgensen

Næstformand

Mail: pe@psykologerne.info

Mobil: 9614 7040

 

Kamma Andersen

Kasserer

Mail: kamma.eigil@mail.dk

Mobil: 4071 6965


Jørgen Bendsen

Sekretær

Mail: bendsen@os.dk

Mobil: 6053 2656


 

Poul Erik Christensen

Bestyrelsesmedlem

Mail: pec@skiveoffset.dk

Mobil: 2139 2111


Støtteforeningen har i sine vedtægters formål bl.a. beskrevet meget fint hvad støtteforeningens intentioner og opgaver er:

 

At medvirke til at skabe et hjem hvor beboerne sætter dagsordenen, hvor det er rart at arbejde, og hvor pårørende og den lokale befolkning  er en del af dagligdagen. – samt medvirke ved aktiviteter af social og kulturel karakter til glæde for beboere og pårørende.

 

Støtteforeningen er på den måde en meget vigtig aktør i det at drive og være på Skive Friplejehjem – enhver er meget velkommen som medlem – indmeldelse sker bla ved at skrive mail til bestyrelse, eller udfylde indmeldelsesblanket, som ligger forskellige steder i kommunen – bl.a. på aktivitetscentret på Odgårdsvej.

 

Ligesom vedtægterne kan rekvireres på samme måde.


Fra andre Friplejehjems støtteforeninger kan vi nævne  eksempler på aktiviteter for støtteforeningens medlemmer:

 

Være behjælpelig som ”praktiske grise” ved forskellige arrangementer – dække borde – stille stole/borde op m.m.

 

  • Deltage i udflugtsture
  • Bankospil
  • Besøgsven
  • Spilleven
  • Julearrangementer
  • Arbejdsdage
  • Gå tur ven
  • Og m.m.m.m.

 

Vi glæder os til samarbejdet med jer og byder hjertelig velkommen.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig efter seneste generalforsamling, således:


Formand: Lene Kragh

Næstformand: Poul Erik Jørgensen

Kasserer: Kamma Andersen

Sekretær: Jørgen Bendsen

Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Christensen

Bestyrelsesmedlem: Julie Aaberg Andersen