Bliv beboer

Hos os er beboeren altid i centrum

Det er en stor beslutning af skulle flytte på plejehjem. En beslutning og ændring i både beboernes og de pårørendes liv. Vi vil alle bestræbe os på, at beboerne hurtigt finder sig til rette og hjemme på Skive Friplejehjem.

Uanset alder og livsvilkår træffer vi forskellige valg i forhold til, hvor og hvordan vi ønsker at leve vores liv – dette gælder også, når vi bliver ældre. Valget af et Friplejehjem kan være et meningsfyldt alternativ til de kommunale plejeboliger for den enkelte. Det giver en mulighed for at vælge et sted, som passer godt med de værdier og ønsker, man kan have som kommende beboer på et plejehjem.
Der er frit valg af plejeboliger, så uanset hvor i landet du bor, kan du vælge at bo på Skive Friplejehjem. Det vil dog altid være din bopælskommune, der skal vurdere, om du kan visiteres til en plejebolig.

Hvis du er interesseret i at bo hos os, er du velkommen til at kontakte leder Karina Gjørtz på telefon 30 62 94 38 eller email: kabg@skivefriplejehjem.dk.

Ønsker du at bo hos os?

Det koster ikke mere at bo på Skive Friplejehjem end på et kommunalt plejehjem. Du betaler indskud, husleje og forbrugsudgifter som i enhver anden plejebolig, og du kan søge om boligstøtte og indskudslån hos kommunen.

Hvis du ønsker at bo hos os, skal du visiteres til en plejebolig i din hjemkommune. Når du er blevet visiteret, sender din hjemkommune bevillingen af plejebolig videre til Skive Kommune, som derefter sørger for det nødvendige. Det er dog altid en god idé også at kontakte os på Skive Friplejehjem.

Hvis du er interesseret i at bo hos os, er du velkommen til at kontakte leder Karina Gjørtz på telefon 30629438 eller email: kabg@skivefriplejehjem.dk.

Prisen for en plejehjemsplads på Skive Friplejehjem er omtrent den samme som på et kommunalt plejehjem. Bruttohuslejen er 8.471 kr + 600 kr aconto. Det vil dog langtfra være den reelle udgift, da du kan søge boligstøtte. En enlig uden formue vil typisk kunne bo på Skive Friplejehjem for ca. 6.600 kr. Beløbet inkluderer husleje, kost, rengøring og aconto forbrug.

Prisen for kost er den samme som i Skive Kommune og ligger lige nu på 4.148 kr.

Indskuddet bliver tilbagebetalt i sin helhed ved opsigelse af lejemålet.

Du har mulighed for at skifte læge ved indflytningen. Vi har faste centerlæger tilknyttet friplejehjemmet, som vi anbefaler, at beboerne bruger. Vores centerlæger er Højslevlægerne. De kommer fast i huset hver 3. tirsdag over middag.

Vores kok og ernæringsassistent fremstiller mad til alle måltider. Der serveres 3 hovedmåltider samt mellemmåltider.

Som beboer vil du få stor indflydelse på maden. Det er altid muligt at ønske nogle retter man godt kan lide, så medtænkes det i planlægningen af maden.

Alle pårørende er velkomne til at spise med til måltiderne mod betaling, men for at være sikker på, at vi laver nok mad, vil vi meget gerne vide hvor mange der kommer senest  dagen før.
Betaling kan enten foregå kontant eller via opkrævning over beboernes kost.

Inden indflytning er du velkommen til at se plejehjemmet, så vi kan lære hinanden lidt at kende og tale om det, du mener er vigtigst, vi ved, inden du flytter ind til os. Vi vil også gerne høre lidt om, hvordan din dag er, hvilke hjælpemidler du evt. bruger m.m.

Da plejeboligen er dit hjem, skal du selv medbringe alt, hvad der hører sig til i en almindelig lejlighed.
Du skal selv sørge for indflytning, indretning og ophængning af gardiner, lamper, billeder m.m. Der er loftsbelysning i alle rum i lejligheden.

Du og dine pårørende sørger for adresseændring, flytning af eventuelle TV-pakke, telefon m.v. Men spørg os endelig, hvis du er i tvivl
Hos pedellen får du udleveret tre nøgler til lejligheden samt en indflytningsrapport. Indflytningsrapporten skal returneres til pedellen senest 14 dage efter indflytningen.

Det er vigtigt, at din lejlighed får dit personlige præg, så du kan føle dig hjemme.
Vi vil selvfølgelig gerne vejlede og give gode råd til indretningen.

Når du indretter din lejlighed, skal du tænke over at få de ting med, som har størst personlig værdi for dig. Det er også vigtigt, at du ikke får for mange ting med – der skal også være plads til, at du kan færdes i boligen.

Du skal selv sørge for TV pakke.

Vi kan ikke tilbyde fastnet i lejligheden, men du kan få oprettet en IP-forbindelse, hvis du gerne vil bibeholde dit fastnet, dette skal du dog selv betale. Du kan også vælge at benytte mobil telefoni, hvilket i de fleste tilfælde vil være den billigste løsning.

Skive Friplejehjemmet er et nybygget Friplejehjem med i alt 30 boliger i et plan. Huset ligger på en stor grund med skønne udendørsarealer og med udsigt til Skive Fjord. Sensommeren 2023 er tilbygning af 6 lejligheder færdig.

I fællesarealerne er der fælles rum, havestue samt en pejsestue, som benyttes til forskellige aktiviteter.
Vi har stort køkken/spiseområde med fjordkig. Fra spiseområdet er der udgang til en stor terrasse, som ligger lige ud til indhegningen med vores to geder. Terrassen er overdækket om sommeren, med lys og terrassevarmere, så vi kan nyde tiden derude længst muligt.

Foran huset er der en allé op til husets hovedindgang. Ved indgangen er der en flisebelagt sti som fører dig hele vejen rundt om huset. Stien indbyder til en dejlig tur rundt om huset, hvorfra du får en god fornemmelse af vores udendørsarealer. Turen vil føre dig forbi vores store vandsten, gederne, højbede og frugttræer, pavillonen ved legepladsen samt vores hønsehus.

1-3 måneder efter din indflytning indbyder vi til en snak for at afstemme forventningerne til hinanden. I de tilfælde, hvor det giver mening, med pårørende. 

Vi gør meget ud af at snakke livshistorie med beboerne og i de tilfælde hvor det giver mening med pårørende. Dette for at kunne skabe et meningsfyldt liv.

Vi vægter motion og sundhed højt. Der er ugentlig stolegymnastik. Derudover prioriterer vi daglige gåture, cykelture eller andre former for motion med beboerne.

Vi har et lyst og lækkert wellnessrum med udsigt over Skive Fjord.

Du har mulighed for at komme i spa.
Rummet benyttes også af vores faste frisør. Du er også velkommen til at bruge din egen frisør i vores lokaler.