Om os

Idé og værdigrundlag

Værdigrundlag for Skive Friplejehjem

Skive Friplejehjem skal være et plejehjem i særklasse.

Skive Friplejehjem er funderet på et Grundtvig-Koldˋsk livsgrundlag.

Vi anerkender hinandens forskellighed i forhold til meninger og holdninger og finder sammen den bedste løsning.

Alle medarbejdere er nærværende og mestrer en god kommunikation.

Alle beboere på Skive Friplejehjem skal have mulighed for at leve længst muligt i egen tilværelse.

Alle medarbejdere arbejder og samarbejder som en selvfølge på tværs af faggrænser og andre skel.

Omsorg

Pleje og omsorg af høj standard – hver beboer har en fast kontaktperson

Respekt

Ligeværdighed og respekt for beboernes ønsker i hverdagen og for det liv, de har levet, og den måde, de ønsker at leve på nu.

Samarbejde

Beboere, pårørende og personale indgår i et ligeværdigt samarbejde om at give beboerne de bedst mulige levevilkår.

Hvad er et friplejehjem?

Skive Friplejehjem er en selvejende institution med egen bestyrelse, det vil sige, at vi driver et plejehjem, som I kender det, men det er ikke en kommunal institution. Et friplejehjem leverer den samme kerneydelse som et kommunalt plejehjem, altså pleje og omsorg til de borgere, der har brug for hel eller delvis hjælp i hverdagen.

 

Vore beboere kan være visiteret til en plejebolig af forskellige årsager, men ens for alle er, at de har et vist plejebehov og brug for hjælp i henhold til service- og sundhedsloven. Som friplejehjem er vi i lige så høj grad forpligtet til at leve op til denne lovgivning som et kommunalt plejehjem, og vi skal som minimum have den samme kvalitetsstandard i opgaverne, som det er politisk bestemt.

 

Da vi er en selvejende institution, er den dagligt drift og alle beslutninger lagt i hænderne på en leder, som sammen med bestyrelse og medarbejdere sætter ord og handling på de visioner, som er kendetegnende for vores hjem.

 

Vi har friheden til at træffe egne beslutninger, så længe vi opfylder gældende krav og standarder.